Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Predikce vývoje nákladů, výnosů, nákladové rentability a souhrnné rentability hlavních komodit rostlinné a živočišné výroby v roce 2015 a v I. pololetí 2016 (Janotová)

Číslo úkolu: 4239

Odpovědný řešitel: Ing. Bohdana Janotová, DiS.

Spoluřešitelé: Ing. Jan Boudný, Ing. Jana Poláčková, CSc., Ing. Jana Píšťková, Ing. Hana Baudisová, RNDr. Ivan Foltýn, CSc., Ing. Ida Zedníčková, Ing. Iveta Bošková, Ph.D., Ing. Petr Novotný, Mgr. Jiří Pokorný, Ing. Ivanka Součková, Ing. Josefína Menzlová, Ing. Veronika Kohoutová

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

 1. Zpracování predikce vývoje vlastních nákladů nákladové rentability a souhrnné rentability vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby.
 2. Predikce nákladů za rok 2015 a 2016 vychází z vývoje indexů cen vstupů do zemědělství (průměr od počátku roku 2015, stejné období předchozího roku = 100 a v jednotlivých čtvrtletích 2016, kdy předchozí období = 100. Pro odhadované období budou použity hektarové výnosy, užitkovost zvířat a realizační ceny na základě údajů ČSÚ, či jiných dostupných reprezentativních zdrojů. S využitím podkladů z výše uvedených zdrojů bude vypočtena nákladová rentabilita. Podpory budou ve výpočtu souhrnné rentability zohledněny na základě výsledků modelu FARMA 4, který je v ÚZEI neustále vyvíjen.
 3. Výstupy tematického úkolu budou zohledňovat případná doporučení, která vzniknou v rámci pracovních skupin k jednotlivým komoditám.

Struktura a termíny výstupů

 1. Odhad za 3. čtvrtletí 2015 - hlavní výkony RV a ŽV.
  Zpracovaní metodiky odhadu nákladů a výnosů.
  Termín: leden 2016
 2. Odhad za rok 2015 - hlavní výkony RV a ŽV.
  Termín: duben 2016
 3. Odhad za 1. čtvrtletí 2016 - hlavní výkony RV a ŽV.
  Termín: červenec 2016
 4. Odhad za 2. čtvrtletí 2016 - hlavní výkony RV a ŽV.
  Termín: říjen 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě