Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Posouzení účinnosti standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu (dále jen DZES) za období 2010-2015 (Trantinová)

Číslo úkolu: 4108

Odpovědný řešitel: Ing. Marie Trantinová, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Jaroslav Humpál, Ing. Václav Voltr, CSc., Ing. Jakub Kučera, Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., Ing. Ivana Darmovzalová

Odpovědný pracovník: Ing. Klára Čámská, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

  1. Úkol je zaměřen na standardy DZES 5, jehož úkolem je protierozní ochrana půdy a DZES 7, který řeší zachování krajinných prvků (KP) současně v kontextu EFAs a invazní druhy rostlin.

Struktura a termíny výstupů

  1. Závěrečná zpráva s konkrétními návrhy opatření k dosažení cílů.
    Termín: 16. 12. 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě