Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Podpory pro podniky v oblastech s přírodními či jinými zvláštními znevýhodněními (Kučera)

Číslo úkolu: 4237

Odpovědný řešitel: Ing. Jakub Kučera

Spoluřešitelé: Ing. Marie Štolbová, CSc., Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D. Mgr. Jiří Hrabák, Ing. Klára Čámská, Ph.D. Ing. Michaela Lekešová, Ing. Josef Hanibal, Ing. Vladimír Popel, Ing. Miluše Abrahamová, Ing. Václav Voltr, CSc., Ing. Martin Hruška, Ing. Jaroslav Humpál, + 1

Odpovědný pracovník: Ing. Klára Čámská, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Úkol je zaměřen na podporu řízení a aktualizaci opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA):

  1. Zpracování podkladů pro jednání s EK k redefinici ostatních méně příznivých oblastí, včetně účasti na jednáních.
  2. Návrh systému diferenciace plateb LFA ve vazbě na faremní systémy.
  3. Návrh kalkulace újmy ve vazbě na odsouhlasení rozsahu LFA po redefinici ze strany MZe, odhad dopadu vybrané varianty diferenciace podle faremních systémů na podniky v LFA, aktualizace modelu stanovení dopadu sazeb a degresivity plateb na potřebu finančních prostředků ve vazbě na velikostní strukturu zemědělských podniků v LFA oblastech po redefinici.

Struktura a termíny výstupů

  1. Závěrečná zpráva.
    Termín: prosinec 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě