Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Podpora opatření pro životní prostředí PRV 2014-2020 (Čámská)

Číslo úkolu: 4105

Odpovědný řešitel: Ing. Klára Čámská, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., Ing. Jana Peterková, Ing. Ivana Darmovzalová, Ing. Jakub Kučera, Mgr. Jiří Hrabák, Ing. Marie Štolbová, CSc., Ing. Jan Boudný

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

 1. Úkol bude zaměřen na přípravu dat a získávání dalších znalostí (podkladů) pro podporu řízení následujících environmentálně cílených opatření PRV 2014-2020 (včetně získání dat potřebných pro budoucí přípravu nastavení opatření po roce 2020):
  • Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO)
  • Ekologické zemědělství (EZ)
  • Podpory v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě (Natura 2000)
  • Posouzení vlivu vývoje nákladů a cen výrobců na ekonomickou situaci podniků, které byly ovlivněny vstupem a účastí ve vybraných opatřeních a titulech. Posouzení správnosti nastavení podmínek a doporučení možných metod pro výpočet plateb v následujícím programovém období na vybraných okruzích titulů.
  • Podpora osvěty u AEKO, Natura 2000 a EZ mezi zemědělci a státní správou.
  • Podpůrné studie: sběr a jiné formy získávání dat zejména v těch případech, kdy nejsou data přímo dostupná.
  • Rozpracování analýzy možností přesnějšího cílení zejména nadstavbových titulů AEKO, nových forem kompenzací a zavedení na míru nastavených způsobů poradenství a možností řešení konfliktů mezi ochranou přírody a běžným hospodařením.
  • Podpora případných aktualizací odpovídajících NV.
  • Mapové posouzení cílení jednotlivých titulů (GIS analýza).

Struktura a termíny výstupů

 1. Závěrečná zpráva.
  Termín: prosinec 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě