Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Podpora hodnocení a řízení opatření "Dobré životní podmínky zvířat" pro PRV 2015-2020 (Rádlová)

Číslo úkolu: 4220

Odpovědný řešitel: Ing. Mgr. Lucie Rádlová

Spoluřešitelé: Ing. Miluše Abrahamová, Ing. Veronika Kohoutová, Ing. Jan Boudný, Václava Peřinová, RNDr. Pavel Froněk, CSc., Ing. Klára Čámská, Ph.D.

Odpovědný pracovník: Ing. Klára Čámská, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

  1. Analýza a vyhodnocení působení opatření do sektoru prasat a sektoru mléčného skotu.
  2. Ověření datové baseline opatření.
  3. Podpůrné studie: sběr a jiné formy získávání dat zejména v těch případech, kdy nejsou data přímo dostupná.

Struktura a termíny výstupů

  1. Závěrečná zpráva.
    Termín: prosinec 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě