Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Odborné poradenství při přípravě a realizaci evaluačních aktivit v OP Rybářství 2014-2020 (Abrahamová)

Číslo úkolu: 4205

Odpovědný řešitel: Ing. Miluše Abrahamová

Spoluřešitelé: Ing. Marta Mrnuštík Konečná

Odpovědný pracovník: Ing. Michaela Šolcová

Věcný obsah úkolu

  1. ÚZEI poskytne ŘO OP Rybářství odborné poradenství při přípravě a realizaci jednotlivých evaluačních aktivit plánovaných pro OP Rybářství 2014-2020.
    Poradenství bude probíhat ve formě konzultací, účasti pracovníka ÚZEI na příslušných pracovních skupinách nebo účasti na jednání hodnotící komise při realizaci zadávacích řízení v oblasti evaluací. Poradenství se bude týkat zejména metodiky pro výsledkové evaluace a s tím související metodiky sběru dat.

Struktura a termíny výstupů

  1. Konzultace, účast na jednání.
    Termín: na vyžádání ŘO OP Rybářství, avšak maximálně 4krát ročně v celkovém rozsahu cca 40 hodin
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě