Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Oceňování a využití zemědělského půdního fondu (Voltr)

Číslo úkolu: 4214

Odpovědný řešitel: Ing. Václav Voltr, CSc.

Spoluřešitelé: Ing. Martin Hruška, Ing. Jakub Kučera, RNDr. Pavel Froněk, CSc., Ing. Jan Bejda, Ing. Marie Trantinová, Ph.D.

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

 1. Ocenění zemědělského půdního fondu a navazující ekonomické hodnocení rentability výroby.
  Aktualizuje ocenění současného systému bonitace půdy.
  Výsledky jsou určeny pro návrh ocenění zemědělského půdního fondu v souladu s vyhláškou č. 441/2013 Sb. a pro navazující úkoly:
  • Vyhodnocení aktuálního stavu a dalších směrů využití BPEJ ve státní správě.
  • Aplikace výstupů systému hodnocení půdy do provozních podmínek zemědělských podniků v návaznosti na stávající datové zdroje.

Struktura a termíny výstupů

 1. Analýza problémů uplatnění BPEJ pro potřeby státní správy.
  Termín: Duben 2016
 2. Návrh ocenění BPEJ podle aktuální potřeby státní správy.
  Termín: listopad 2016
 3. Integrace znalostního systému ekonomiky podniků podle BPEJ a LPIS s číselníky rezortu MZe.
  Termín: prosinec 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě