Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Národní databáze složení potravin - Centrum pro národní databázi složení potravin (Macháčková M.)

Číslo úkolu: 4411

Odpovědný řešitel: Ing. Marie Macháčková

Spoluřešitelé: Ing. Martina Havlíková

Odpovědný pracovník: Mgr. Jan Doboš

Věcný obsah úkolu

 1. Generování nových dat získaných analýzou potravin a dokumentace nových dat podle mezinárodního standardu EuroFIR.
 2. Kompilace dat pro výběrovou matici, včetně dokumentace jednotlivých datových bodů v režimu úplné dokumentace hodnoty podle mezinárodního standardu EuroFIR.
 3. Analýza receptur pro Příručku o výpočtu výživové hodnoty pro provozovatele potravinářských podniků.
 4. Propojení on-line databáze s informačními systémy EuroFIR.
 5. Správa a aktualizace on-line DB složení potravin.
 6. Zajištění činnosti kontaktního místa pro spolupráci s mezinárodní sítí EuroFIR.
 7. Spolupráce s výrobci v oblasti sběru dat.
 8. Administrace Centra.
 9. Propagace DB složení potravin.

Struktura a termíny výstupů

 1. Průběžná zpráva.
  Termín: červen 2016
 2. Závěrečná zpráva s konečným vyhodnocením, kopie subdodavatelských faktur.
  Termín: prosinec 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě