Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Monitoring a predikce cen hlavních komodit ČR a ve vybraných zemích EU 28 (Pokorný)

Číslo úkolu: 4221

Odpovědný řešitel: Mgr. Jiří Pokorný

Spoluřešitelé: Ing. Miluše Abrahamová, Ing. Hana Baudisová, Ing. Iveta Bošková, Ph.D., RNDr. Pavel Froněk, CSc., Ing. Josefína Menzlová, Ing. Petr Novotný, Ing. Ivanka Součková, Václava Peřinová, Ing. Veronika Kohoutová

Odpovědný pracovník: Ing. Iveta Bošková, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

 1. Zpracování krátkodobých (měsíčních) predikcí cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a spotřebitelských cen hlavních komodit rostlinného a živočišného původu na bázi údajů ČSÚ a TISČR SZIF.
 2. Komparace vývoje cen zemědělských výrobců, burzovních cen a spotřebitelských cen v ČR s vybranými zeměmi EU 28 za I. a II. pololetí 2016 u všech jmenovaných komodit.

Struktura a termíny výstupů

 1. Krátkodobé predikce cen vybraných komodit (pšenice, žito, ječmen, oves, kukuřice, řepka, brambory, cibule, zelí, jablka, cukr, mák, mléko, skot průměr, býci, jalovice, krávy, prasata, kuřata, vejce) a výrobků z nich vyráběných a dále lahvového vína (bílého a červeného) v měsíčních intervalech po celý rok a hroznů moštových v měsíčních intervalech v období září prosinec.
  Termín: 2. polovina každého následujícího měsíce (12x ročně)
 2. Komparace cen vybraných zemědělských komodit ČR s vybranými zeměmi EU.
  Termín: červenec 2016
 3. Komparace cen vybraných zemědělských komodit ČR s vybranými zeměmi EU. 
  Termín: leden 2017
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě