Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Monitoring a hodnocení agrárního sektoru a zemědělské politiky ČR pro OECD (Bříšková)

Číslo úkolu: 4226

Odpovědný řešitel: Ing. Markéta Bříšková

Spoluřešitelé: Ing. Miluše Abrahamová, Ing. Marta Mrnuštík Konečná, Ing. Klára Čámská, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc., Ing. Karina Pohlová, Ing. Petr Novotný, Mgr. Jiří Pokorný, Ing. Iveta Bošková, Ph.D.

Odpovědný pracovník: Ing. Iveta Bošková, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

 1. Vypracovat podklady ke každoročnímu monitoringu a hodnocení podpor pro OECD s rozšířením v oblasti podpor obecných služeb.
 2. Vypracovat pozice k materiálům pracovních orgánů OECD, na jejichž činnosti ÚZEI participuje + v případě osobní účasti též zprávy z jednání těchto pracovních orgánů (včetně úkolů s termíny, které vyplynou z jednání).
 3. Zpracovat dotazníky OECD podle aktuálních požadavků.

Struktura a termíny výstupů

 1. Zemědělská politika ČR v období let 2014-2015: Podklady ke každoročnímu monitoringu a hodnocení podpor pro OECD s rozšířením v oblasti podpor obecných služeb.
  Termín: leden
 2. Vypracovat pozice k materiálům pracovních orgánů OECD, na jejichž činnosti ÚZEI participuje + v případě osobní účasti též zprávy z jednání těchto pracovních orgánů (včetně úkolů s termíny, které vyplynou z jednání).
  Termín: pozice je odevzdávána tři pracovní dny před jednáním, zpráva do 10 pracovních dnů po jednání
 3. Dotazníky OECD podle aktuálních požadavků.
  Termín: průběžně
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě