Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Jednotné školení inspektorů pro zvýšení bezpečnosti potravin formou e-learningového kurzu, roční aktualizace dat (Krištoufek)

Číslo úkolu: 4435

Odpovědný řešitel: Otakar Krištoufek

Spoluřešitelé: -

Odpovědný pracovník: Mgr. Patrik Rymeš

Věcný obsah úkolu

  1. Vyhodnocení studia 5. kola e-kurzu.
  2. Vyhodnocení studia e-kurzu pro zaměstnance odboru bezpečnosti potravin - 18110 MZe.
  3. Vystavit certifikáty po úspěšném absolvování pro 5. skupinu inspektorů a pro skupinu MZe 18110.
  4. Roční aktualizace 15 modulů stávajícího e-learningového kurzu.
  5. Příprava a zahájení 6. kola e- kurzu (6. skupina inspektorů).

Struktura a termíny výstupů

  1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu s konečným vyhodnocením kola e-kurzu.
    Termín: prosinec 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě