Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Implementace výukového programu pro spotřebitele na téma bezpečnost potravin, e-learningový kurz (Doudová D.)

Číslo úkolu: 4432

Odpovědný řešitel: Ing. Daniela Doudová

Spoluřešitelé: Otakar Krištoufek

Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

  1. Realizace setkání konzultačního týmu k níže uvedených aktivitám.
  2. Aktualizace elektronické učebnice pro žáky 2. stupně ZŠ, pracovních sešitů a vzdělávacího programu „Výživa ve výchově ke zdraví“, včetně redakčních prací a grafických materiálů dle připomínek resortu MŠMT (pozn. schvalovací doložka).
  3. Realizace dvaceti výukových přednášek ve školních zařízeních na téma „Informační centrum bezpečnosti potravin, zdravá výživa a bezpečnost potravin“ s provázaností na výukový program „Výživa ve výchově ke zdraví“ a propagaci e-kurzu.
  4. Dokončení zajištění schvalovací doložky MŠMT pro elektronickou učebnici k výukovému programu „Výživa ve výchově ke zdraví“ a pracovní sešity k výukovému programu pro žáky 6.-7. a 8.-9. ročníků základních škol.
  5. Úpravy e-learningového kurzu v rozsahu do 15 modulů na základě 3měsíčního testování na vybraných SŠ a průběžné úpravy e-kurzu dle připomínek realizačního týmu složeného ze zástupců 3. LF UK, MŠMT, ÚZEI a MZe.
  6. Zahájení realizace školení uživatelů na rok 2016 formou e-learningového kurzu v rozsahu do 15 modulů z dodaného materiálu.

Struktura a termíny výstupů

  1. Roční souhrnná zpráva.
    Termín: prosinec 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě