Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Implementace a komunikace víceúrovňové strategie resortu využitím metody Balanced Scorecard - podíl ÚZEI na celkové konstrukci a naplňování metody ve vybraných oblastech (Doucha)

Číslo úkolu: 4112

Odpovědný řešitel: doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.

Spoluřešitelé: Ing. Miluše Abrahamová, Ing. Tomáš Medonos, Ph.D., Ing. Marie Pechrová, Ph.D., Ing. Iveta Bošková, Ph.D., Ing. Zdeněk Nesňal, Ing. Karina Pohlová, Ing. Václav Vilhelm, CSc., Ing. Klára Čámská, Ph.D., Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., Ing. Marta Mrnuštík Konečná, Ing. Marie Trantinová, Ph.D., JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc., PhDr. Daniela Spěšná, Ing. Jan Drlík

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

Implementace a komunikace víceúrovňové strategie resortu využitím metody Balanced Scorecard - podíl ÚZEI na celkové konstrukci a naplňování metody ve vybraných oblastech.

 1. Vyhodnocení stávajících indikátorů pro dané z oblasti zemědělství a potravinářství z hlediska úrovně v daném čase ve vztahu k zadaným indikátorům strategie a její příčiny. Případná doporučení na korekce jejich cílových hodnot.
 2. Návrh kapitoly, případně samostatné přílohy Informace o plnění strategie rezortu MZe v rámci Zprávy o stavu zemědělství ČR pro implementaci v roce 2017 (Zpráva za rok 2016). Návrh procesu zpracování včetně identifikace požadavků a termínů s ohledem na roli MZe a ostatních organizací ve vztahu k poskytnutí potřebných informací a dat.
 3. Návrh na rozšíření klíčových ekonomických a dalších klíčových indikátorů z oblasti zemědělství a potravinářství a jejich úvodní analýza ve vztahu k strategickým cílům zejména s ohledem na trvale udržitelný rozvoj. Vyhodnocení současné a potenciální možné dostupnosti datových zdrojů a modelových nástrojů k hodnocení plnění strategie.

  Struktura a termíny výstupů

  1. Vyhodnocení stávajících indikátorů z oblasti zemědělství a potravinářství z hlediska úrovně v daném čase ve vztahu k zadaným indikátorům strategie a její příčiny. Případná doporučení na korekce jejich cílových hodnot.
   Termín: červen 2016
  2. Návrh kapitoly, případně samostatné přílohy Informace o plnění strategie rezortu MZe v rámci Zprávy o stavu zemědělství ČR pro implementaci v roce 2017 (Zpráva za rok 2016). Návrh procesu zpracování včetně identifikace požadavků a termínů s ohledem na roli MZe a ostatních organizací ve vztahu k poskytnutí potřebných informací a dat.
   Termín: červen 2016
  3. Návrh na rozšíření klíčových ekonomických a dalších klíčových indikátorů z oblasti zemědělství a potravinářství a jejich úvodní analýza ve vztahu k strategickým cílům zejména s ohledem na trvale udržitelný rozvoj. Vyhodnocení současné a potenciální možné dostupnosti datových zdrojů a modelových nástrojů k hodnocení plnění strategie.
   Termín: listopad 2016
  © 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě