Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Grafické a redakční práce tiskových materiálů odboru 18110 bezpečnost potravin (Minář)

Číslo úkolu: 4522

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Minář

Spoluřešitelé: Ing. Vladimír Prchlík, Ing. Pavel Nový, Alena Schmidtová, Ing. Iva Matějková

Odpovědný pracovník: Ing. Vladimír Prchlík

Věcný obsah úkolu

  1. Grafické úpravy publikací, letáků, tiskových výstupů, zpravování grafů a tabulek pro prezentace pro pracovníky odboru 18110.
  2. Grafické zpracování a realizace prezentačních posterů ICBP.
  3. Grafické zpracovaní dodaných materiálů pro umístění na webové aplikace bezepecnostpotravin.cz, viscojis.cz, viscojis.cz/teens.
  4. Tvorba kopií CD/DVD a dodání 1 500 ks včetně obalu (Hra s myší, Písničky z pořadu pro děti „Přijede k nám návštěva“, CD testy, CD z dodaných materiálů Interaktivní program Jime zdravě a s chutí - program do interaktivních tabulí ZŠ aj.).
  5. Technické zabezpečení realizovaných seminářů, přednášek a prezentačních akcí odboru 18110 (max. 10 akcí/rok).
  6. Technické zabezpečení realizovaných video vstupů odboru 18110 (max. 10 akcí/rok) tvorba videobloků do e-kurzu a videodokumentů (max. do 10 akcí/rok) administrativní práce při realizaci jednotlivých aktivit.

Struktura a termíny výstupů

  1. Roční souhrnná zpráva.
    Termín: 31. 12. 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě