Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Formální a funkční návrh Open data pro MZe a resort (Havlíček)

Číslo úkolu: 4525

Odpovědný řešitel: Bc. Michal Havlíček

Spoluřešitelé: 2 pracovníci

Odpovědný pracovník: Ing. Zuzana Pízová

Věcný obsah úkolu

  1. V návaznosti na Pasportizaci dat doplnit evidenci o oblast Open dat v resortu MZe.
  2. Zajistit vnitřní právní podklad pro oblast Open data MZe a resortu.
  3. Vytvořit analýzu možností využití Open dat v resortu MZe.
  4. Navázat na Prohlášení Vlády České republiky o otevřené a transparentní státní správě.

Struktura a termíny výstupů

  1. Zahájení činností, sběr informací o oblasti Open data resortu MZe.
    Termín: únor 2016
  2. Vyhodnocení získaných informací a vytvoření analýzy využití Open dat v MZe a jeho resortu.
    Termín: říjen 2016

 

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě