Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Digitalizace fondu KAŠ, starých českých zemědělských časopisů (Nushartová)

Číslo úkolu: 4414

Odpovědný řešitel: Lenka Nushartová

Spoluřešitelé: Mgr. Jan Doboš, Renata Doudová, Bohumila Nováková, Ing. Milan Zbírkovský

Odpovědný pracovník: Mgr. Patrik Rymeš

Věcný obsah úkolu

 1. Digitalizace fondu KAŠ, starých českých zemědělských časopisů:
 2. Výběr dokumentů pro digitalizaci.
 3. Zpracování a podání projektu na MK ČR.
 4. Skenování dokumentů a zpracování metadat.
 5. Zpřístupnění digitalizovaných dokumentů uživatelům.
 6. Správa a údržba systému Kramerius.
 7. Dlouhodobé uchování dat v ÚZEI (Long Term Preservation).
 8. Předávání dat do Národní digitální knihovny.

Struktura a termíny výstupů

 1. Informace o stavu úkolu v členění podle věcného obsahu úkolu.
  Termín: červenec 2016
 2. Závěrečná zpráva.
  Termín: prosinec 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě