Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016 (Pohlová)

Číslo úkolu: 4224

Odpovědný řešitel: Ing. Karina Pohlová

Spoluřešitelé: Ing. Markéta Bříšková

Odpovědný pracovník: Ing. Iveta Bošková, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

 1. Čtvrtletní analýzy vývoje českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) s třetími zeměmi a vnitrounijního obchodu s ostatními členy EU v roce 2016.
 2. Hodnocení z teritoriálního i komoditního pohledu.
 3. Zpracování v hodnotovém i množstevním vyjádření.
 4. Analýza jednotkových vývozních a dovozních cen.
 5. Tabulkové a grafické výstupy.

Struktura a termíny výstupů

 1. Analýza vývoje českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) s třetími zeměmi a vnitrounijního obchodu s ostatními členy EU v roce 2016 - stručný čtvrtletní komentář.
  Termín: únor, květen, srpen, listopad 2016
 2. Analýza vývoje českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) s třetími zeměmi a vnitrounijního obchodu s ostatními členy EU - souhrnná pololetní informační publikace.
  Termín: únor, srpen 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě