Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Analýza vzdělávacích potřeb resortu s důrazem na střední odborné školství (Spěšná)

Číslo úkolu: 4217

Odpovědný řešitel: PhDr. Daniela Spěšná

Spoluřešitelé: Mgr. Miloslav Delín, Ing. Jan Drlík, Ing. Julie Kelnarová, Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D., Mgr. Ilona Svobodová, Ph.D.

Odpovědný pracovník: Ing. Klára Čámská, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

  1. Analýza vzdělanostní a profesní struktury pracovníků v zemědělství v ČR (zdroj: ČSÚ).
  2. Analýza dat o absolventech zemědělských oborů středních zemědělských škol (zdroj: NÚV).
  3. Empirický výzkum zaměřený na problematiku motivací a profesního směřování absolventů středních zemědělských škol: dotazníkové šetření mezi studenty posledních ročníků vybraných zemědělských oborů vybraných středních zemědělských škol (příprava dotazníku ve spolupráci s MZe, distribuce a sběr dotazníků a zpracování výzkumu v programu SPSS vlastními silami, ÚZEI).
  4. Vyhodnocení empirického výzkumu motivací a profesního směřování žáků středních zemědělských škol ve vazbě na vstupní statistické analýzy.

Struktura a termíny výstupů

  1. Analýza vzdělávacích potřeb rezortu s důrazem na střední odborné školství.
    Termín: listopad 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě