Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Analýza SZP z hlediska podpory živočišné výroby (Šolcová)

Číslo úkolu: 4110

Odpovědný řešitel: Ing. Michaela Šolcová

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI

Odpovědný pracovník: Ing. Michaela Šolcová

Věcný obsah úkolu

  1. Analýza a souhrn podpor vybraných komodit živočišné výroby v rámci SZP ve vybraných členských státech (cca 7 členských států) a srovnání se situací v ČR.
    Pro analýzu budou využita data z databáze Eurostatu (DG Competition a DG Agriculture), dokumenty o aplikaci podpor živočišné výroby v rámci Programu rozvoje venkova zjištěné zastupitelskými úřady a další zdroje.

Struktura a termíny výstupů

  1. Zprávy o postupu zpracování.
    Termín: průběžně (měsíčně)
  2. Analýza SZP ve vybraných členských zemích EU z hlediska podpory živočišné výroby.
    Termín: říjen 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě