Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Analýza nákladů a výnosů rostlinných a živočišných výrobků v ČR a ve vybraných členských zemích EU (Janotová)

Číslo úkolu: 4238

Odpovědný řešitel: Ing. Bohdana Janotová, DiS.

Spoluřešitelé: Ing. Iveta Bošková, Ph.D., Ing. Jan Boudný, Ing. Jana Píšťková

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

  1. Analýza nákladů a výnosů vybraných zemědělských komodit (pšenice, řepka, mléko, hovězí a vepřové maso) se srovnatelnými údaji sousedních zemí zapojených do mezinárodních sítí agri benchmark Cash Crop, agri benchmark Beef, InterPig a IFCN Dairy. Pro jednotlivé sítě je definována metodika pro sběr a zpracování dat, která umožňuje přímé srovnání nákladů a výnosů zapojených zemí.
  2. Výstupem bude porovnání hlavních nákladových položek, výnosů, nákladové rentability a produkce za vybrané komodity.
  3. Výsledky za vybrané komodity budou znázorněny graficky.

Struktura a termíny výstupů

  1. Porovnání nákladů vybraných výrobků se srovnatelnými údaji sousedních zemí.
    Termín: březen 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě