Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Aktualizace sazeb dotačního programu - Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat (Abrahamová)

Číslo úkolu: 4111

Odpovědný řešitel: Ing. Miluše Abrahamová

Spoluřešitelé: Ing. Mgr. Lucie Rádlová, Ing. Jan Boudný

Odpovědný pracovník: Ing. Michaela Šolcová

Věcný obsah úkolu

  1. Aktualizace výstupů ÚZEI, které již byly MZe poskytnuty v roce 2015 v rámci MTÚ pod názvem: „Zavedení nového dotačního titulu mléčného skotu, sektoru chovu prasat a drůbeže“, pod označením TÚ 4102.
    V rámci tohoto nového národního dotačního programu „Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat“, bude v roce 2016 nutná průběžná spolupráce na případných úpravách a doplnění již provedených kalkulací sazeb u podprogramů týkajících se DŽPZ dojnic a drůbeže.
    Konkrétně se jedná o 5 podprogramů u podopatření DŽPZ chovu dojnic a 6 podprogramů DŽP drůbeže:

A.a. Podpora napájení dojnic v zimním období temperovanou vodou

A.b. Podpora provádění faremní diagnostiky původce mastitid dojnic

A.c. Podpora snížení škodlivých patogenních mikroorganizmů ve stájovém prostředí

A.d. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb dojnic

A.e. Podpora opatření ke snížení tepelného stresu dojnic v letním období

A.1. Podpora snížení projevů stresové zátěže drůbeže

A.2. Podpora zlepšení stájového prostředí mikroklimatu drůbeže

A.3. Podpora zlepšení životního prostředí drůbeže

A.4. Podpora šetrného ošetření zobáků jednodenních mláďat drůbeže

A.5. Podpora zlepšení podmínek ustájení drůbeže v halách

A.6. Podpora šetrného zacházení s drůbeží

Struktura a termíny výstupů

  1. Po vyhodnocení.
    Termín: do konce roku 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě