Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Akreditace vzdělávacího programu "Roční seminář pro vodoprávní úřady" (Doudová D.)

Číslo úkolu: 4403

Odpovědný řešitel: Ing. Daniela Doudová

Spoluřešitelé: -

Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

  1. Zajištění akreditace vzdělávacího programu průběžného vzdělávání vodoprávních úřadů na Ministerstvu vnitra a sledování platnosti (akreditace organizace a programu).

Struktura a termíny výstupů

  1. Udělení akreditace.
    Termín: do 31. července 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě