Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Agrární trh práce (Spěšná)

Číslo úkolu: 4215

Odpovědný řešitel: PhDr. Daniela Spěšná

Spoluřešitelé: Mgr. Miloslav Delín, Ing. Jan Drlík, Ing. Julie Kelnarová, Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D., Mgr. Ilona Svobodová, Ph.D., doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D., Ing. Zdeňka Náglová, Ing. Martina Harvilíková

Odpovědný pracovník: Ing. Klára Čámská, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

 1. Vývoj agrární zaměstnanosti (celkem a strukturovaně podle právních forem podnikání, regionů a vybraných socioekonomických a demografických kritérií).
 2. Vývoj agrární nezaměstnanosti.
 3. Zaměstnanost v zemědělství ve vazbě na vybrané produkční faktory.
 4. Zaměstnanost v zemědělství ve vazbě na uplatňovanou dotační politiku v sektoru.
 5. Komparace s agrární zaměstnaností v zemích EU.
 6. Vývoj mzdové situace zemědělců (vč. regionálních aspektů, dle profesních tříd CZ-ISCO aj.) a disparity zemědělských mezd v rámci odvětví národního hospodářství.
 7. Vývoj příjmů pracovníků podnikajících v zemědělských podnicích fyzických osob (mimo mzdové příjmy, s využitím datové základny FADN ČR, vč. porovnání vybraných ukazatelů za podniky fyzických a právnických osob).

Struktura a termíny výstupů

 1. Úroveň příjmů podnikatelů v zemědělství (doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.).
  Termín: červen 2016
 2. Agrární trh práce (PhDr. Daniela Spěšná).
  Termín: listopad 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě