Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Zjištění hodnoty monitorovacího indikátoru Hrubá přidaná hodnota podniku pro výroční zprávu o pokroku Programu rozvoje venkova za rok 2014

Číslo úkolu: 4231

Odpovědný řešitel: doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Zdeňka Náglová, kolektiv pracovníků 1300

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Zjištění hodnoty monitorovacího indikátoru Hrubá přidaná hodnota podniku (HPH), který je na základě evropské legislativy povinně pravidelně vykazován Evropské komisi v rámci Programu rozvoje venkova jako indikátor R2. Ke zjištění hodnoty předpokládáme zejména následující: Návrh vhodných zdrojů dat, dopočet (expertní odhad) pro základní soubor žadatelů.
Konkrétní popis činností:

 1. Stanovení zdroje dat pro vyhodnocení údajů dle požadavků EK na základě dostupných dat z FADN, databáze Bisnode Albertina.
 2. Výpočet hodnoty HPH dle navržené metodiky pro opatření/podopatření:
  • I.1.1 Modernizace zemědělských podniků
  • I.1.2.1 Lesnická technika
  • I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (v případě dostatečného množství dat)
  • I.1.2.3 Lesnická infrastruktura
  • I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
  • I.3.2 Podpora zahájení činnosti mladých zemědělců (v případě dostatečného množství dat)
   Návrh metodického postupu pro dopočet získaných dat pro základní soubor.
   Zpracování dat do monitorovací tabulky s dopočtem pro základní soubor žadatelů.
 3. V případě potřeby vyplývající z bodů a) a b) úprava/aktualizace metodiky zpracované v roce 2011.

Struktura a termíny výstupů

 1. Výběr zdrojů dat a sestavení vzorku žadatelů.
  Termín: únor 2015
 2. Výpočet hodnoty HPH dle navržené metodiky.
  Termín: duben 2015
  © 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě