Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Zemědělský poradenský systém ČR jako součást evropského Farm Advisory System (FAS)

Číslo úkolu: 4404

Odpovědný řešitel: Ing. Josef Kořínek

Spoluřešitelé: -

Odpovědný pracovník: Ing. Michaela Šolcová

Věcný obsah úkolu

 1. Zvyšování odborné způsobilosti poradců - transfer vědy a výzkumu v rámci vzdělávacího programu poradců akreditovaných MZe (prioritní témata: semináře + ukázky v terénu), vytvoření/aktualizace e-learningových kurzů, aktualizace Kontrolních listů, příprava a vydání metodických pomůcek, příprava zkušebních testů, analýzy.
 2. Akreditace nových poradců v oblastech a podoblastech dle platné Směrnice a podle priorit MZe - administrace, vlastní akreditace, zapsání do Registru poradců akreditovaných MZe (Registr) a vystavení certifikátů.
 3. Akreditace poradců vedených v Registru v rámci rozšíření oblasti/podoblasti akreditace dle platné Směrnice - administrace, vlastní akreditace, zapsání do Registru a vystavení certifikátů.
 4. Reakreditace poradců v rámci prodloužení akreditačního certifikátu.
 5. Aktualizace webových stránek ÚZEI - www.agroporadenstvi.czwww.infovenkov.cz - tvořící informační podporu pro poradenství, vzdělávání a rozvoj venkova.
 6. Ostatní činnosti Správce Registru podle Směrnice.
 7. Propagace poradenského systému MZe (výstavy, propagační letáky atd.).
 8. Kontrola poradců vedených v Registru dle Směrnice (kontrola prováděného poradenství na místě/kontrola v sídle poradce/ účast na registrovaných vzdělávacích akcích).
 9. Vzdělávání inovačních zprostředkovatelů v rámci opatření PRV Spolupráce.
 10. Inovace v zemědělství - popis, příklady.

Struktura a termíny výstupů

 1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu (a-j).
  Termín: červenec 2015, leden 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě