Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Zajištění činnosti vědeckých výborů Ministerstva zemědělství

Číslo úkolu: 4216

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar

Spoluřešitelé: -

Odpovědný pracovník: Ing. Michaela Šolcová

Věcný obsah úkolu

  1. Zajistit činnost vědeckých výborů (Vědecký výbor veterinární při Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., Vědecký výbor výživy zvířat při Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i., Vědecký výbor pro geneticky modifikované potraviny a krmiva, Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí při Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i.) v roce 2015 podle schválených rámcových plánů práce.

Struktura a termíny výstupů

  1. 2x kontrolní den
    Termín: 14 dní po schválení TÚ, cca v polovině září 2015
  2. Zpráva ÚZEI o realizaci projektu, obsahující závěrečné zprávy jednotlivých vědeckých výborů (VV předají ÚZEI nejpozději 15. 1. 2016)
    Termín: do 29. 1. 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě