Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

WWW technologie pro zpřístupňování informačních zdrojů

Číslo úkolu: 4430

Odpovědný řešitel: Ing. Josef Kořínek

Spoluřešitelé: -

Odpovědný pracovník: Ing. Michaela Šolcová

Věcný obsah úkolu

  1. Zajistit provoz a nutnou systémovou základní údržbu multiportálového redakčního systému, který je základem informační podpory napříč ostatními aktivitami konanými pro MZe.
  2. Udržet požadovanou garantovanou dostupnost systému na úrovni 96 %, tzn., že bude uživatelům dostupný minimálně 96 % času v každém kalendářním měsíci.
  3. Uživatelům multiportálového redakčního systému, poskytovat technickou podporu a dle požadavků zabezpečovat proškolení k redakčnímu systému.
  4. Aktualizace a tvorba nových aplikací dle požadavku MZe.

Struktura a termíny výstupů

  1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu (a-d).
    Termín: červenec 2015, leden 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě