Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Vzdělávání zaměstnanců MZe a jeho složek

Číslo úkolu: 4431

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar

Spoluřešitelé: Otakar Krištoufek

Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

 1. Vstupní vzdělávání zaměstnanců (včetně kapitoly EU, etického kodexu a protikorupční tématiky).
 2. Environmentální vzdělávání.
 3. Počítačové vzdělávání.

Struktura a termíny výstupů

 1. Vstupní vzdělávání zaměstnanců (usnesení vlády č. 1542/2005).
  Termín: červenec 2015, leden 2016
 2. Environmentální vzdělávání (usnesení vlády č. 1048/2000, č. 1542/2005).
  Termín: červenec 2015, leden 2016
 3. PC - KKIG (usnesení vlády č. 1542/2005, č. 904/2001).
  Termín: červenec 2015, leden 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě