Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Vyhodnocení Programu podpor pro vinohradnictví a vinařství v České republice

Číslo úkolu: 4203

Odpovědný řešitel: Ing. Miluše Abrahamová

Spoluřešitelé: Ing. Ivanka Součková, Ing. Josefina Menzlová, Ing. Hana Baudisová, Ing. Jaroslav Pražan, Ing. Klára Čámská, Ing. Marta Mrnuštík Konečná, Ing. Marie Trantinová

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

  1. Hodnocení nákladů a přínosů národního programu podpor do vinohradnictví a vinařství na roky 2014-2018 - dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 168/2014.

Struktura a termíny výstupů

  1. Struktura: dle nařízení Komise (EU) č. 168/2014
    Termín: 31. 12. 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě