Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Tisk situačních a výhledových zpráv v roce 2015

Číslo úkolu: 4520

Odpovědný řešitel: Ing. Vladimír Prchlík

Spoluřešitelé: Ing. Jiří Minář

Odpovědný pracovník: Hana Kozlovská

Věcný obsah úkolu

  1. Tisk situačních a výhledových zpráv v průběhu roku 2015 jak živočišných komodit, tak rostlinných komodit. Situační a výhledové zprávy slouží nejenom široké veřejnosti, ale také odborným institucím a výzkumným ústavům a školám. Obsahují aktuální situaci v dané komoditě jak z pohledu výrobního, tak i ekonomického.

Struktura a termíny výstupů

  1. Termíny vydávání jsou průběžně v celém roce dle požadavků jednotlivých autorů zpráv.
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě