Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Technologie pro kombinované formy vzdělání

Číslo úkolu: 4429

Odpovědný řešitel: Otakar Krištoufek

Spoluřešitelé: Ing. Josef Kořínek

Odpovědný pracovník: Ing. Michaela Šolcová

Věcný obsah úkolu

 1. Provozování, vytváření programů elektronického vzdělávání a zavádění dalších forem e-technologií do poradenství a vzdělávání (e-learningové vzdělávací kurzy, webové aplikace) jako efektivní informační podpora TÚ zejména v oblastech:
  • vzdělávání pracovníků státní správy;
  • akreditace a dalšího vzdělávání privátních poradců dle směrnice MZe o akreditaci poradců a jejich vedení v registru poradců MZe;
  • vzdělávání učitelů zemědělských odborných škol (lektorů);
  • vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin.

Struktura a termíny výstupů

 1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu.
  Termín: červenec 2015, leden 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě