Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Statistická šetření ekologického zemědělství (ekologické farmy - bioprodukce, zpracování, odbyt a trh s biopotravinami)

Číslo úkolu: 4212

Odpovědný řešitel: Ing. Hana Šejnohová, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Mgr. Lucie Rádlová, Ing. Jana Peterková, Ing. Pavla Wollmuthová

Odpovědný pracovník: Ing. Klára Čámská, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

 1. Pokračování ve sběru a zpracování statistických dat z ekofarem (bioprodukce) ve spolupráci s kontrolními organizacemi (KEZ, ABCERT, BIOKONT, BUREAU VERITAS) ve stejném rozsahu jako v letech 2007 až 2014.
 2. Pokračování ve sběru a zpracování dat v oblasti zpracování, odbytu a trhu s biopotravinami včetně vývozu a dovozu biopotravin.

Struktura a termíny výstupů

 1. Data v oblasti zpracování biopotravin, odbytu a trhu s biopotravinami.
  Termín: březen 2015
 2. Základní data o bioprodukci ekofarem (výměra pěstovaných plodin, počet chovaných zvířat, objem rostlinné a živočišné bioprodukce apod.).
  Termín: září 2015
 3. Doplňkové studie či šetření k bioprodukci či biopotravinám
  Termín: upřesnění zadání v průběhu roku 2015
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě