Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Sledování rovnoměrnosti uvádění české akvakulturní produkce na trh v ČR

Číslo úkolu: 4204

Odpovědný řešitel: Ing. Miluše Abrahamová

Spoluřešitelé: Václava Peřinová, Ing. Veronika Kohoutová

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahámová

Věcný obsah úkolu

  1. Rozdělení české akvakulturní produkce (včetně zpracovaných ryb) v t a Kč do jednotlivých měsíců v roce včetně rozdělení dle druhu ryb pro rok 2015. Jedná se o produkci uvedenou na český trh.

Struktura a termíny výstupů

  1. Tabulka MS Excel + komentář (metodika výpočtu, zdroj dat).
    Termín: prosinec 2015
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě