Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Sledování opatření Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství v České republice

Číslo úkolu: 4202

Odpovědný řešitel: Ing. Josefina Menzlová

Spoluřešitelé: Ing. Ivanka Součková, Ing. Hana Baudisová

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

  1. Sledování počtu hektarů výsadby nových vinic, počtu restrukturalizovaných hektarů vinic, počtu projektů investic a inovací, počtu propagačních projektů v odvětví vína (pokud bude toto opatření nastaveno) dle nařízení Komise (EU) č. 834/2014 v České republice.

Struktura a termíny výstupů

  1. Struktura dle nařízení Komise (EU) č. 834/2014.
    Termín: 31. 12. 2015
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě