Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Sledování a analýzy nákladů a rentability zemědělských výrobků

Číslo úkolu: 4232

Odpovědný řešitel: Ing. Jan Boudný

Spoluřešitelé: Ing. Jana Poláčková, CSc., Bc. Jana Masaříková, Ing. Bohdana Janotová

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

 1. Zpracování vlastních nákladů a příspěvků na úhradu výrobků zemědělské prvovýroby za rok 2014 a analýza vývoje nákladovosti na základě šetření vybraného souboru zemědělských podniků (dlouhodobý úkol řešený ÚZEI).
 2. Sledování a analýza nákladů a rentability pěstování chmele v ČR na základě výběrových šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků.

Struktura a termíny výstupů

 1. Porovnání nákladů vybraných výrobků se srovnatelnými údaji sousedních zemí - vývozců a předních světových vývozců.
  Termín: únor 2015
 2. Ekonomika pěstování chmele v ČR - odhad pro rok 2014.
  Termín: květen 2015
 3. Náklady vybraných zemědělských výrobků za rok 2014.
  Termín: září 2015
 4. Ekonomika pěstování chmele v ČR - skutečnost za rok 2014.
  Termín: říjen 2015
 5. Analýza úrovně nákladů hlavních výrobků rostlinné a živočišné výroby a jejich vývoje v období 2010-2014.
  Termín: listopad 2015
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě