Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2014

Číslo úkolu: 4223

Odpovědný řešitel: Ing. Karina Pohlová

Spoluřešitelé: -

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

  1. Postavení ČR v agrárním obchodu.
  2. Analýza vývoje českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) s třetími zeměmi a vnitrounijního obchodu s ostatními členy EU v roce 2014 v porovnání s průměrem předchozích pěti let.
  3. Vyhodnocení strukturálních změn dovozu, vývozu a bilance AZO ČR.
  4. Vývoj AZO ČR je hodnocen z teritoriálního i komoditního pohledu a rovněž i z hlediska podílu nezpracovaných/zpracovaných výrobků.
  5. Součástí informační studie je posouzení konkurenceschopnosti českého agrárního exportu (prostřednictvím dvou forem ukazatelů RCA).

Struktura a termíny výstupů

  1. Souhrnná informační publikace.
    Termín: červen 2015
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě