Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Oceňování a využití zemědělského půdního fondu

Číslo úkolu: 4214

Odpovědný řešitel: Ing. Václav Voltr, CSc.

Spoluřešitelé: Ing. Martin Hruška, Ing. Jakub Kučera, RNDr. Pavel Froněk, CSc.

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Ocenění zemědělského půdního fondu a navazující ekonomické hodnocení rentability výroby. Aktualizuje ocenění současného systému bonitace půdy. Výsledky jsou určeny pro návrh ocenění zemědělského půdního fondu v souladu se zákonem o ocenění majetku a pro navazující úkoly:

  1. Vyhodnocení navazujících informací spojených s potřebami ochrany životního prostředí, zejména pro zjištění ekonomických dopadů eroze a omezení dávek dusíkatých hnojiv.
  2. Vyhodnocení možností aplikace výstupů systému hodnocení půdy do provozních podmínek zemědělských podniků.

Struktura a termíny výstupů

  1. Návrh ocenění zemědělského půdního fondu podle BPEJ a na regionální úrovni.
    Termín: listopad 2015
  2. Návrh ocenění zemědělského půdního fondu podle BPEJ a na regionální úrovni.
    Termín: prosinec 2015
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě