Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Nastavení paušálů u Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro roky 2014-2018 pro Českou republiku

Číslo úkolu: 4201

Odpovědný řešitel: Ing. Ivanka Součková

Spoluřešitelé: Ing. Jana Poláčková, CSc., Ing. Josefina Menzlová, Ing. Hana Baudisová

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

  1. Nastavení/výpočet paušálů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic.

Struktura a termíny výstupů

  1. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s hodnotovým vyčíslením ve variantách při a) počet keřů révy vinné je roven 3000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice b) počet keřů révy vinné překročí 4000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice c) počet keřů révy vinné překročí 5000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice d) počet keřů révy vinné překročí 6000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice.
    Termín: 31. 8. 2015
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě