Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Národní databáze složení potravin - Centrum pro národní databázi složení potravin

Číslo úkolu: 4411

Odpovědný řešitel: Ing. Marie Macháčková

Spoluřešitelé: -

Odpovědný pracovník: Mgr. Jan Doboš

Věcný obsah úkolu

 1. Generování nových dat získaných analýzou potravin a dokumentace nových dat podle mezinárodního standardu EuroFIR.
 2. Kompilace dat pro výběrovou matici, včetně dokumentace jednotlivých datových bodů v režimu úplné dokumentace hodnoty podle mezinárodního standardu EuroFIR.
 3. Přímé propojení on-line databáze s informačními systémy EuroFIR.
 4. Správa a aktualizace on-line DB složení potravin.
 5. Zajištění činnosti kontaktního místa pro spolupráci s mezinárodní sítí EuroFIR.
 6. Spolupráce s výrobci v oblasti sběru dat.
 7. Administrace Centra a jeho propagace.
 8. Propagace DB složení potravin.

Struktura a termíny výstupů

 1. Průběžná zpráva
  Termín: červen 2015
 2. Závěrečná zpráva s konečným vyhodnocením, kopie subdodavatelských faktur
  Termín: prosinec 2015
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě