Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Monitoring a predikce cen hlavních komodit ČR a ve vybraných zemích EU 28

Číslo úkolu: 4221

Odpovědný řešitel: Mgr. Jiří Pokorný

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků odd. 1221

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

  1. Zpracování krátkodobých (měsíčních) predikcí cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a spotřebitelských cen hlavních komodit rostlinného a živočišného původu na bázi údajů ČSÚ, TISČR SZIF a MZe.
  2. Komparace vývoje cen zemědělských výrobců, burzovních cen a spotřebitelských cen v ČR s vybranými zeměmi EU 28 za I. a II. pololetí 2015.

Struktura a termíny výstupů

  1. Krátkodobé predikce cen vybraných komodit (pšenice, žito, ječmen, oves, kukuřice, řepka, brambory, cibule, zelí, jablka, cukr, mák, mléko, skot průměr, býci, jalovice, krávy, prasata, kuřata, vejce) a výrobků z nich vyráběných.
    Termín: ve 2. polovině každého následujícího měsíce (12x ročně)
  2. Komparace cen vybraných zemědělských komodit ČR s vybranými zeměmi EU.
    Termín: červenec 2015, leden 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě