Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Komplexní zajištění funkce Knihovny Antonína Švehly

Číslo úkolu: 4413

Odpovědný řešitel: Mgr. Jan Doboš

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků odd. 1420

Odpovědný pracovník: Ing. Michaela Šolcová

Věcný obsah úkolu

 1. Akvizice knih a časopisů v závislosti na výši subdodávek, mezinárodní výměna publikací (sledování efektivnosti výměny), poskytování kopií článků a odborných statí z monografických publikací v rámci mezinárodní sítě AGLINET a katalogizace informačních pramenů z hlediska identifikačního a věcného třídění, včetně záznamů jmenných autorit. Rozvíjení Českého zemědělského tezauru AGROTERM.
 2. Zajišťování komplexních služeb knihovny pro veřejnost a pro pracovníky ÚZEI, vč. výpůjčních a expresních reprografických služeb ve studovně, zpřístupňování digitálních kopií knihovních dokumentů z fondu knihovny na terminálech ve studovně včetně zabezpečení proti zneužití nebo neoprávněnému šíření, doplňkový prodej publikací, evidence cirkulace nově došlých čísel časopisů mezi pracovníky ÚZEI, kompletace časopisů. Rozvíjet služby Current Contents a DDS (dodávání tištěných a elektronických kopií obsahů časopisů i jednotlivých článků uživatelům na základě jejich objednávek).
 3. Zajišťování komplexních služeb knihovny pro pracovníky MZe.
 4. Vybudování a provoz badatelny v budově depozitáře KAŠ v Kojeticích u Prahy.
 5. Bibliografické zpracování odborných článků (a příspěvků) z vybraných oborových časopisů a sborníků vydávaných na území ČR - Česká zemědělská a potravinářská bibliografie. Zpracování bibliografických záznamů vědeckých článků publikovaných v českých odborných časopisech do mezinárodních databází AGRIS/FAO a FSTA. Průběžná aktualizace mezinárodního zemědělského tezauru AGROVOC do českého jazyka. Podání projektu do VISK 9.
 6. Referenční služby - poskytování komplexních informačních, konzultačních a poradenských služeb přímo nebo prostřednictvím dalších spolupracujících subjektů, zpracování průběžných a jednorázových rešerší.
 7. Poskytování služby dálkového přístupu k licencovaným elektronickým informačním zdrojům (EIZ) pro registrované uživatele, správa těchto registrací. Správa a rozvoj služeb EIZ a průběžné sledování jejich využívání s důrazem na využití vyhledavače PRIMO.
 8. Organizace a revize knihovních fondů podle požadavků knihovního zákona. Pravidelná údržba a očista knihovních fondů ve skladech v Praze a v depozitáři v Kojeticích.
 9. Retrokatalogizace (přednostní retrokatalogizace živého fondu, podání projektu do VISK 5).
 10. Pokračování prací na koncepci knihovních a informačních služeb rezortu MZe.
 11. Zajištění funkce komplexního elektronického knihovního systému, včetně údržby knihovního informačního systému ALEPH 500. Údržba uživatelského online katalogu (OPAC), pravidelné aktualizace a budování rejstříků.
 12. Údržba, správa a průběžná aktualizace webových stránek KAŠ a aplikací (zejména FCB a Infopult) spojených s webovou prezentací a službami KAŠ.
 13. Zajišťování provozu a obsahu webových služeb zapojených v multiportálu Agronavigátor (ÚZEI) zejména aplikace agronavigator.cz, které je realizováno na základě průběžného zpracovávání a vkládání informační záznamů s funkcemi signálního, lokačního anebo oznamovacího charakteru, jimiž jsou předávány znalostní informace. K aktuálním nebo vyžádaným tématům zpracování informačních přehledů, které jsou rovněž zveřejňovány na uvedených veřejně přístupných portálech. Poskytování informací s možností průběžného sledování nebo cíleného vyhledávání, a také formou zasíláním vybraného uživatelského profilu e-mailem s periodicitou dle vlastního výběru uživatele. V návaznosti na službu Infopult zpracování a zveřejňování odborných odpovědí na došlé dotazy.
 14. Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum - zajištění online přístupu k relevantním odborným databázím (jako CAB, FSTA, PQ Agricultural Science Coll., EBSCO). Účast v konsorciích Science Direct a SpringerLink v rámci programu MŠMT. Sledování a vypracování efektivnosti využívání odborných databází.

Struktura a termíny výstupů

 1. Informace o stavu úkolu v členění podle věcného obsahu úkolu (a-n).
  Termín: červenec 2015
 2. Závěrečná zpráva.
  Termín: leden 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě