Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Jednotné školení inspektorů pro zvýšení bezpečnosti potravin formou e-learningového kurzu, roční aktualizace dat

Číslo úkolu: 4435

Odpovědný řešitel: Ing. Josef Kořínek

Spoluřešitelé: Otakar Krištoufek

Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

 1. Vyhodnocení průběhu studia 4. skupiny inspektorů (80 účastníků) e-kurzů (15 modulů), studium od 1. října 2014 do 30. dubna 2015, na základě dotazníků a opravné testy, uveřejnění na internetu (do poloviny června 2015).
 2. Certifikáty po absolvování všech 15 kurzů (modulů) (červenec 2015).
 3. Roční aktualizace 15 modulů stávajícího e-learningového kurzu (legislativní změny) (červenec až září 2015).
 4. Vyhodnocení připomínek účastníků 4. kola e-kurzů po konzultaci s lektory (září 2015).
 5. Příprava k zahájení 5. kola e- kurzů bezpečnosti potravin pro 5. skupinu inspektorů (15 kurzů, 80 účastníků) (do konce září 2015).
 6. Studium: 1. říjen 2015 až 30. duben 2016 - revize průběhu studia.

Struktura a termíny výstupů

 1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu:
  • závěrečná zpráva s konečným vyhodnocením kola e-kurzů s uvedením počtu úspěšných účastníků;
  • kopie subdodavatelských faktur.
  Termín: leden 2016
  © 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě