Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Internetové aplikace bezpecnostpotravin.cz, foodsafety.cz, viscojis.cz/teens, viscojis.cz

Číslo úkolu: 4412

Odpovědný řešitel: Ing. Daniela Doudová

Spoluřešitelé: Mgr. Dana Koubová, Bc. Markéta Houdková, Ing. Dana Nehasilová

Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

 1. Průběžné zpracovávání informačních záznamů s funkcemi signálního, lokačního a oznamovacího charakteru, jimiž jsou předávány znalostní informace. Zatřiďování těchto záznamů do www portálů bezpecnostpotravin.cz a viscojis.cz/teens a jejich podpůrných aplikací a následná propagace webových aplikací.

  Struktura a termíny výstupů

  1. Souhrnná zpráva.
   Termín: červenec 2015
  2. Roční souhrnná zpráva.
   Termín: leden 2016
  © 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě