Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Implementace výukového programu pro spotřebitele na téma bezpečnost potravin, e-learningový kurz

Číslo úkolu: 4432

Odpovědný řešitel: Otakar Krištoufek

Spoluřešitelé: Ing. Daniela Doudová

Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

 1. Realizace setkání konzultačního týmu k níže uvedeným aktivitám.
 2. Aktualizace pracovních sešitů ke vzdělávacímu programu „Výživa ve výchově ke zdraví“, včetně redakčních prací a grafických materiálů dle připomínek resortu MŠMT (pozn. schvalovací doložka) (1. 3.-15. 12. 2015).
 3. Aktualizace výukového programu a e-kurzu ve spolupráci se stávajícím realizačním týmem složeným ze zástupců 3. LF UK, MŠMT, ÚZEI, MZe (15. 8.-15. 11. 2015).
 4. Realizace sedmi výukových přednášek ve školních zařízeních, vedených dvěma lektory na téma Informační centrum bezpečnosti potravin a Zdravá výživa, bezpečnost potravin a výukový program „Výživa ve výchově ke zdraví“ a jeho implementace do resortu MŠMT (do 15. 11. 2015).
 5. Zajištění schvalovací doložky MŠMT pro tištěné pracovní sešity výukového programu „Výživa ve výchově ke zdraví“ pro žáky 6.-7. a 8.-9. ročníků základních škol (do 15. 11. 2015).
 6. Dokončení nového e-learningového kurzu v rozsahu do 15 modulů z dodaného materiálu dle připomínek realizačního týmu (do 15. 5. 2015).
 7. 3měsíční testování e-learningového kurzu v rozsahu do 15 modulů z dodaného materiálu dle připomínek realizačního týmu (do 15. 8. 2015).
 8. Příprava realizace školení spotřebitelů na rok 2015-2016 pro zvýšení bezpečnosti potravin formou nového e-learningového kurzu v rozsahu do 15 modulů z dodaného materiálu (cca 100 stránek) a závěrečné testování e-kurzu (do 15. 11. 2015).

Struktura a termíny výstupů

 1. Roční souhrnná zpráva.
  Termín: leden 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě