Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Grafické a redakční práce tiskových materiálů odboru 17410 bezpečnost potravin

Číslo úkolu: 4423

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Minář

Spoluřešitelé: Ing. Pavel Nový, Alena Schmidtová, Ing. Iva Matějková

Odpovědný pracovník: Ing. Vladimír Prchlík

Věcný obsah úkolu

 1. Grafické úpravy publikací, letáků, tiskových výstupů, zpracování grafů a tabulek pro prezentace pro pracovníky MZe odboru 14310.
 2. Grafické zpracování a realizace prezentační bannerů ICBP.
 3. Grafické zpracovaní dodaných materiálů pro umístění na webové aplikace bezepecnostpotravin.cz, viscojis.cz, viscojis.cz/teens.
 4. Tvorba kopií CD/DVD a dodání 1 500 ks včetně obalu (Hra s myší, Písničky z pořadu pro děti „Přijede k nám návštěva“, CD testy, CD z dodaných materiálů Interaktivní program Jime zdravě a s chutí - program do interaktivních tabulí ZŠ aj.).
 5. Technické zabezpečení realizovaných seminářů, přednášek a prezentačních akcí MZe odboru 17410 (cca do 10 akcí/rok).
 6. Technické zabezpečení realizovaných video vstupů MZe odboru 17410 (cca do 10 akcí/rok).
 7. Tvorba videobloků do e-kurzu a videodokumentů (cca do 10 akcí/rok).
 8. Administrativní práce při realizaci jednotlivých aktivit.

Struktura a termíny výstupů

 1. Roční souhrnná zpráva.
  Termín: 31. 12. 2015
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě