Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Digitalizace fondu KAŠ, starých českých zemědělských časopisů

Číslo úkolu: 4414

Odpovědný řešitel: Lenka Nushartová

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků odd. 1421 a 4222

Odpovědný pracovník: Mgr. Jan Doboš

Věcný obsah úkolu

 1. Výběr dokumentů pro digitalizaci.
 2. Zpracování a podání projektu na MK ČR.
 3. Skenování dokumentů a zpracování metadat.
 4. Zpřístupnění digitalizovaných dokumentů uživatelům.
 5. Správa a údržba systému Kramerius.
 6. Dlouhodobé uchování dat v ÚZEI (Long Term Preservation).
 7. Předávání dat do Národní digitální knihovny.
 8. Rozvoj možností vlastní digitalizace v KAŠ a budování digitalizační jednotky.

Struktura a termíny výstupů

 1. Informace o stavu úkolu v členění podle věcného obsahu úkolu.
  Termín: červenec 2015
 2. Závěrečná zpráva.
  Termín: leden 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě