Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Agrární trh práce

Číslo úkolu: 4215

Odpovědný řešitel: PhDr. Daniela Spěšná

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků odd. 1213, 1231

Odpovědný pracovník: Ing. Klára Čámská, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

 1. Postižení dlouhodobých trendů a hodnocení aktuální zaměstnanosti v zemědělství (analýza a hodnocení trendů agrární zaměstnanosti celkem a strukturovaně podle regionů, právních forem podnikání a vybraných socioekonomických a demografických kritérií).
 2. Hodnocení zaměstnanosti v zemědělství ve vazbě na vybrané produkční faktory.
 3. Analýza a hodnocení zaměstnanosti v zemědělství ve vazbě na uplatňovanou dotační politiku v sektoru.
 4. Komparace s agrární zaměstnaností v zemích EU.
 5. Analýza a hodnocení agrární nezaměstnanosti, vč. situace na venkovském trhu práce.
 6. Analýza a hodnocení vývoje mzdové situace zemědělců (vč. regionálních aj. aspektů) a disparity zemědělských mezd v rámci odvětví národního hospodářství.
 7. Analýza a hodnocení vývoje příjmů pracovníků podnikajících v zemědělských podnicích fyzických osob (mimo mzdové příjmy, s využitím datové základny FADN ČR).

Struktura a termíny výstupů

 1. Agrární trh práce.
  Termín: listopad 2015
 2. Úroveň příjmů podnikatelů v zemědělství.
  Termín: prosinec 2015
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě