Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Národní projekty a/nebo dotace řešené v roce 2015

Číslo projektu: SOZ/10505/6306/2015/1

Název projektu:

Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa (Doudová)

Agentura, vypisující organizace:

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Doba řešení celkem:

5/2015 – 12/2015

Odpovědný řešitel:

Ing. Daniela Doudová

Řešitelský kolektiv:

Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (3. LF UK), Mgr. Lukáš Čermák (Spolek My a děti)

Věcný a časový postup řešení úkolu:

Cílem projektu je informovat vybrané kategorie spotřebitelů (tj. předškolní a školní děti a mládež, jejich pedagogy a rodiče) o základech správné životosprávy, zdravé výživy, základních hygienických pravidlech při manipulaci s potravinami a o prevenci onemocnění z potravin a otrav z jídla. Snahou je dosáhnout zlepšení neuspokojivého zdravotního stavu mladé populace, podpořit zdravý životní styl, zvýšit konzumaci zdraví prospěšných potravin a přispět k prevenci onemocnění způsobených špatnými stravovacími návyky.

Kampaň v roce 2015:

  • výuková hudební představení „Přijede k nám návštěva“ pro děti MŠ a jejich pedagogy (20 představení, 9-12/2015),
  • výukové programy „Jíme zdravě a s chutí“ pro žáky 1. st. ZŠ a jejich pedagogy (20 programů, 9-12/2015),
  • odborné výukové přednášky pro žáky 2. st. ZŠ/SŠ a jejich pedagogy (7 přednášek, 4-12/2015),
  • tisk a distribuce pracovních sešitů „Výživa ve výchově ke zdraví“ pro žáky 2. st. ZŠ (9-12/2015),
  • webové stránky www.viscojis.cz/teens; stránky obsahují volně přístupný výukový program „Výživa ve výchově ke zdraví“ pro žáky a pedagogy, interaktivní pracovní sešity, znalostní testy, odborné články aj. (1-12/2015).
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě