Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Úvodní strana / Výzkum a projekty / Mezinárodní projekty a spolupráce / 2015 / 2015-2018 PEGASUS: Veřejné ekosystémové statky a služby pocházející z hospodaření na půdě - Uvolnění synergií

2015-2018 PEGASUS: Veřejné ekosystémové statky a služby pocházející z hospodaření na půdě - Uvolnění synergií

Název projektu v češtině:

Veřejné ekosystémové statky a služby pocházející z hospodaření na půdě - Uvolnění synergií

Název projektu v jazyce originálu:

PEGASUS: Public Ecosystem Goods And Services from land management – Unlocking the Synergies

ID projektu:

633814 — PEGASUS — H2020-ISIB-2014-2015/H2020-ISIB-2014-2

Zadavatel:

Rámcový program pro výzkum a inovace EU - Horizont 2020

Doba řešení:

3 roky

začátek: březen 2015, konec: únor 2018

Nositel projektu:

Institute for European Environmental Policy (IEEP), Velká Británie

Spolunositel:

University of Gloucestershire Velká Británie, DLO Nizozemsko, IfLS Německo, CRA-INEA Itálie, ÚZEI Česká republika, JRC Belgie, INRA Francie, BABF Rakousko, Universidade de Evora Portugalsko, Univerza v Ljubljani Slovinsko, CEET Estonsko, Euromontana Francie, Birdlife Europe Nizozemsko

Zodpovědná osoba:

Ing. Klára Čámská, Ph.D.

další řešitelé:

Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D., Ing. Marta Mrnuštík Konečná, Ing. Hana Šejnohová Ph.D.

Anotace

Cílem projektu PEGASUS je změna přístupů k hospodaření s půdou na venkově umožněním synergického působení mezi přínosy zemědělství a lesnictví pro ekonomiku a životní prostředí. Půda na venkově poskytuje řadu důležitých funkcí a služeb nezbytných pro společnost, přesto jsou při rozhodování o hospodaření s půdou sociální a ekologické přínosy stále nedoceňovány. Projekt PEGASUS využívá koncepty tzv. veřejných statků a ekosystémových služeb k výzkumu nových způsobů uvažování o hospodaření v zemědělství a lesnictví a k jejich využití v politice a v praxi. V rámci projektu bude povzbuzováno široké spektrum zainteresovaných lidí – vlastníků a uživatelů půdy, lidí aktivních v rozvoji venkova, i těch, kteří tvoří nebo zavádějí politiku na místní, regionální, národní i evropské úrovni, aby se zapojili do diskuze. V 30 případových studiích v různých zemědělských a lesnických systémech a v celém dodavatelském řetězci v 10 zemích EU budou zkoumány znalosti a praktické nástroje integrace ekologických, sociálních a ekonomických úvah při rozhodování o udržitelném hospodaření s půdou a následně budou formulována politická doporučení.

Cíle projektu

  1. Zkoumat problémy, kterým čelí efektivní poskytování veřejných statků a ekosystémových služeb ze zemědělské a lesnické činnosti.
  2. Nacházet řešení pro podporu dlouhodobé ekonomické, sociální a environmentální udržitelnosti na zemědělské a lesní půdě EU.

Aktivity

2015

WP1. Hlavní cíle a konceptuální rámec výzkumu

2016

WP2. Zmapování a popis poskytovaných veřejných statků a ekosystémových služeb v závislosti na rozmanitosti hospodaření v zemědělství a lesnictví v Evropské unii

WP3. Socio-ekonomické, socio-politické a institucionální podněty

WP4. Výzkum a vývoj inovativních a participativních přístupů k poskytování veřejných statků a ekosystémových služeb (případové studie)

2017

WP5. Vývoj solidních mechanismů, přenositelných nástrojů a doporučení pro podporu rozvoje soukromých a veřejných iniciativ v budoucnu.

2018

Tvorba závěrečné zprávy

2015-2018

WP6. Komunikace a publicita

WP7 Koordinace a řízení

Webová stránka projektu:

http://www.ieep.eu/news/2015/05/eu-research-project-pegasus-new-thinking-on-sustainable-land-management -1434

mp_pegasus_01.png

mp_pegasus_02.png

 

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě