Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Úvodní strana / Výzkum a projekty / Mezinárodní projekty a spolupráce / 2015 / 2015-2016 AdaptaN: Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině

2015-2016 AdaptaN: Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině

Název projektu v češtině:

Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině

ID projektu:

EHP-CZ02-OV-1-039-2015

Zadavatel (zprostředkovatel programu):

MF ČR; financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014

Doba řešení:

1 rok a 2 měsíce

začátek: 2. února 2015, konec: 30. dubna 2016

Nositel projektu:

Vysoké učení technické v Brně

Spolunositel:

EKOTOXA, s. r. o., Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v. v. i., Bioforsk

Zodpovědná osoba:

Ing. Marie Trantinová, Ph.D.

další řešitelé:

Ing. Jana Peterková

Anotace

Víceoborový projekt zaměřený na eliminaci negativních dopadů změny klimatu, zejména pak extrémní jevy dopadu změny klimatu, tj. sucho a lokální přívalové srážky na území Jihomoravského kraje (dále JMK). Ten lze na základě dosavadních klimatických dat a očekávaných scénářů považovat za nejpostiženější kraj (zejména suchem) na celém území ČR. Výstupy projektu budou tvořit soustavu nástrojů různých typů adaptačních opatření k eliminaci nebo snížení negativních dopadů změny klimatu.

Cíle projektu

  1. Snížení dopadů klimatické změny. Hlavní zacílení projektu je směrováno na sektor zemědělství a lesnictví, který využívá 90 % plochy JMK a u kterého lze očekávat v důsledku změny klimatu velmi silně snížení přirozené produkční schopnosti půd a následně výnosů zemědělských plodin nebo přírůstu lesních dřevin. Naopak při úspěšné realizaci adaptace může sektor zemědělství a lesnictví vykázat největší efekty.
  2. Dalším cílem je propojení různých prostorově plánovacích agend - pozemkových úprav, územně plánovacích podkladů, plánů oblasti povodí a oblastních plánů rozvoje lesa.

Aktivity

2015

Aktivity jsou soustředěny do dvou oblastí:

  1. Monitoring, hodnocení, analýzy, výpočty, a strategie, plošně prováděné pro území celého kraje.
  2. Návrhy opatření v ploše vybraných povodí, demonstrační projekty a typové návrhy opatření ve vybraných lokalitách jako praktický návod k řešení dopadů v zemědělských a lesnických režimech hospodaření.

Webová stránka projektu:

www.adaptan.net

Projekt je financován z EHP a Norských fondů 2009-2014.

mp_adaptan_01.png mp_adaptan_02.png

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě